Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Colourful Cooperation
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - „Магистрални канал Ором-Чик-Криваја од км 9+450 до км 24+450 подсистема Тиса-Палић“ - ЈВП „Воде Војводине“ доо

10.06.2019.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта ЈВП „Воде Војводине“ доо, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад, поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „Магистрални канал Ором-Чик-Криваја од км 9+450 до км 24+450 подсистема Тиса-Палић“ заведен под бројем IV-08/I-501-153/2019.

Пројекат се планира на следећим катастарским парцелама: 288/13, 290/3, 292/3, 291/2, 283/2, 294, 291/1, 287/29, 287/16, 287/6, 293/1, 287/13, 287/2, 297/8, 290/1, 292/1, 298/2, 298/1, 298/12, 298/13, 298/11, 299/1, 299/2, 298/10, 589/2, 590/4, 598/13, 589/3, 598/20, 598/19, 598/2, 590/3, 590/1, 598/1, 593/2, 593/4, 593/1, 593/5, 594/1, 682, 696/1, 696/2, 698/3, 698/2, 698/1, 689, 695/3, 695/2, 695/1, 645, 632/1, 632/2, 631, 630, 629, 628/2, 628/1, 627/2, 627/1, 626, 625/2, 625/1, 624/1, 624/2, 605/4, 780, 779/1, 711, 710/3, 738, 709, 708, 707, 706, 705, 783, 785/4, 786/4, 785/1, 786/1, 785/3, 810, 811, 984/1, 985/3, 1719/2, 1718/2, 1717/2, 1718/3 (КО Биково), и 343/6, 6648, 2110, 345, 6651, 2235/4, 2240, 2500/24, 2500/22, 2500/21, 2500/20, 2500/19, 2242/34, 2242/33, 2242/32, 2242/31, 2242/30, 2242/29, 2242/28, 2242/27, 2242/26, 2242/25, 2106, 592/2, 591/3, 591/4, 667/6, 667/7, 667/5, 2115/10, 2115/5, 667/4, 667/3, 667/2, 667/1, 627/1, 623, 620, 619, 616, 615/2, 601, 594/4, 593/2, 592/4, 591/1, 591/2, 792, 989/1, 989/2, 990, 991, 992/1, 978/2, 978/1, 976, 977, 2111, 1968, 1967, 1949/3, 1956, 1955, 1966/2, 1965/6, 1965/3, 1965/2, 1965/7, 1952, 1961/4, 1961/2, 1962/1, 1950, 1963/1, 1958, 1957, 6657, 2144, 2130, 2132, 2131, 2133, 2134, 2135, 2136, 6661, 2207, 2211, 2212/1, 2212/2, 2213/1, 2217/1, 2217/2, 2217/3, 2217/4, 2222/2, 2221/1, 2220, 2222/1, 2224, 2228/1, 2232, 2236, 6655/1, 346, 622/2, 663/2, 665/1, 665/2, 666/2, 982/1, 982/2, 993/1, 993/2, 966/3, 984, 983/3, 983/2, 983/1, 2137 (КО Жедник) Града Суботица.

Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој (Трг Слободе 1, Градска кућа, I спрат, соба 129).

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, лично или поштом на горе наведену адресу, или електронски на адресу zivotnasredina@subotica.rs.

Избори 2020
Медија-центар и Протокол
КОНТАКТ ЦЕНТАР 024
Е-мејл за пријем електронских фактура
ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА
Плаћање картицама
Informator
Нацрт Локалног антикорупцијског плана Града Суботице
Локални омбудсман
ЗАШТИТНИК ПАЦИЈЕНАТА
ФОНДАЦИЈА ЗА ПОМОЋ ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
Укидање печата
Дигитализација културне баштине
 Razvojni fond Vojvodine
Сервисне информације
Регистрација стамбених заједница
Установе културе
Образовне установе
Месне заједнице
Установе социјалне заштите и здрaвства
Спортски клубови
Наручивање докумената
Локална пореска администрација
Informator
Стратегија развоја